start over Inlev info aanvragen partners contact links

Welkom op de site van Inlev Consultancy

U weet wat ondernemen is. U weet, net als wij, dat veel ondernemers zich vooral bezighouden met uitvoering en bedrijfsorganisatie. Dat ze daardoor te weinig aan echt ondernemen toekomen. Wij willen u helpen om het ondernemen weer een plaats te gunnen in uw dagelijkse werk.

Voor ons houdt adviseren geen bevoogding in. Wij gaan niet een dokter- patiënt- relatie aan, maar gaan uit van de talenten en mogelijkheden in uw bedrijf. Wij dwingen u niet in een bepaalde richting maar proberen u zo goed mogelijk te volgen in uw eigen ontwikkeling. Verbeteringen en veranderingen in uw bedrijf zijn het resultaat van teamwork van interne en externe krachten.

U krijgt van ons bij ieder project een eindrapportage waarin de verschillende mogelijkheden voor een zelfstandige voortgang worden afgewogen. Wij willen dat u de resultaten van ons werk beoordelen op hun practische nut.
Drs R. Leppink Een aantal reacties van klanten

 

www.mannazfriesland.nl

 

Website in aanbouw